Geen Carnavalsoptocht in Mierlo

Geen Carnavalsoptocht in Mierlo

Vereniging De Kersepit heeft na goed overleg met Gemeente Geldrop-Mierlo moeten besluiten
tijdens carnaval 2021 geen carnavalsoptocht te organiseren. Het is niet mogelijk om de veiligheid
van deelnemers en publiek te garanderen. Tevens is het bouwen van een wagen erg lastig met de
van kracht zijnde regel van 1,5 meter afstand houden. Derhalve is er geen andere keuze om de
optocht een jaar niet te organiseren.

Straat- en gevelversiering

Vereniging De Kersepit gaat niet bij de pakken neerzitten en zal op gepaste wijze toch carnaval 2021
onder de aandacht van de Mierlose bevolking blijven brengen. Zo is nagedacht om carnaval toch
zichtbaar te krijgen binnen Mierlo en naar een leuke manier gezocht om de mensen toch te kunnen
verbinden op het gebied van carnaval.
Als eerste alternatief voor de optocht is dan ook het idee geopperd om straten en buurtverenigingen
enthousiast te maken om met de gezamenlijke bewoners de straat en gevels op een feestelijke
manier te versieren. Het zal Mierlo toch kleuren tijdens carnaval, en voor de bewoners is het een
leuke manier om samen met je buurtgenoten toch nog actief te kunnen zijn in deze tijd, waarin we
veel op onszelf zijn aangewezen.
Sommige van u zullen de straatversiering nog herinneren, want in het verleden was dit een leuke
traditie in Mierlo en werd er fanatiek gestreden voor de zgn. straatprijs. Vereniging De Kersepit zal
de komende maanden met meer informatie over dit nieuwe initiatief komen.

Activiteiten Vereniging De Kersepit
Vereniging De Kersepit heeft er voor gekozen om, net zoals alle zusterverenigingen in Geldrop en
Mierlo, geen nieuwe Prins te verkiezen voor carnaval 2021. Voor het eerst in de 61-jarige historie zal
er derhalve geen Prins der Kersepitten zijn. Ook de jaarlijkse Prinsbekendmaking en Prinsreceptie
zullen dit jaar geen doorgang vinden. Wel zal Vereniging De Kersepit, binnen de aanwezige
mogelijkheden, bekijken hoe op gepaste wijze toch enkele activiteiten kunnen worden
georganiseerd. Dit telkens met de grootste zorg voor de gezondheid van eenieder. In deze tijd zal
creativiteit en een ludieke insteek de boventoon gaan voeren, waarbij het versieren van straten en
gevels een eerste activiteit is.