Club van 111

Om te kunnen voldoen aan de in de statuten genoemde doelstelling, “het bevorderen van het openbaar carnaval in Mierlo door middel van het organiseren van carnavalsactiviteiten zoals: de optocht, de kindermiddag, de seniorenmiddag en het bevorderen van het sociaal carnaval” is de Club van 111 in het leven geroepen.  

Wie vormen deze Club van 111? 
Zij wordt gevormd door een grote groep van personen, instellingen en bedrijven. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage van € 55,00. Het sociaal carnaval kunnen we associëren met o.a. het ziekenbezoek. Aandacht is er voor de jeugdige deelnemers in de optocht en de Kersepittenjeugdshow. De seniorenmiddag wordt geheel bekostigd door de bijdrage van de leden van de Club van 111. Onderga eens de dankbaarheid van de oudere medemensen wanneer die genoten hebben van een gezellige middag! De vereniging “De Kersepit” is trots op al diegenen die lid zijn van de Club van 111. Zij kan niet bestaan zonder een goede financiële basis.

Tegenprestatie
De leden van de Club van 111 ontvangen de volgende tegenprestatie: Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt men “De Informatie- en Programmagids Club 111”. Hierin wordt het carnavalsprogramma opgenomen. Tevens de mogelijkheid om te profiteren van eventuele kortingen op entreeprijzen van evenementen. Men ontvangt een speciale onderscheiding met een “jaarplaatje”. Jaarlijks ontvangt men een nieuw bewijs van lidmaatschap. Verlenging van het lidmaatschap betekent ook dat men automatisch een nieuw jaarplaatje ontvangt.

Hoe wordt u lid ?
Om lid te worden kunt u zich melden bij een van de leden van de Werkgroep “Coördinatie Club 111″. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 55,00. Indien u zonder tussenkomst van bovengenoemde leden lid wilt worden kunt u dit doen door € 55,00 over te maken op rekeningnummer:

NL62 RABO 0134 1021 18
t.n.v. “De Kersepit” 
onder vermelding “Club 111″. 

De namen van de leden van de Werkgroep zijn: Willem van den Nosterum en Corrie Meulendijks.