Ereleden

Binnen de vereniging zijn de volgende mensen benoemd tot Erelid:

De heer A. van Haandel †; De Heer Th. van Lieshout †; De heer J. Verbruggen †; Mevrouw G. Lammers-Verheijen †; De heer W. Nijs †; De heer O. Felten †; Mevrouw J. Coolen-v.d. Boogaard †; De heer C. Backx †; Mevrouw A. Liebreks; Mevrouw T. Gruithuijzen; Mevrouw A. Gofers-van Santen †; De heerJ. Vos †; De heer J. v.d. Slik †; De heer H. Gerrits †; De heer L. Houtackers †; De Heer J. Wilbers †; De heer J. Seijkens; De heer P. Donkers †; De heer M. van de Laak; De heer J. Louwers †; De heer Chr. Liebreks Sr. †; De heer G. Brüsewitz ; De heer W. Janssen; De heer H. Bollen ; De heer N. Bekx †; De heer J. Vervoort †; De heer J. v.d. Boogaard †; De heer A. Willemsen †; De heer M. Smeets; De heer A. Dankers ; De heer P. van de Linden; De heer F. v. d. Vossenberg †; De heer J. Latijnhouwers, De heer H. Verstappen †; De heer F. de Louw; De heer A. Raaijmakers; De heer C. van de Knippenberg; De heer A. van Meurs; Mevrouw A. Verstappen-Lammers; De heer J. Hees