Ladies Event

Beste dames en heren,

Wat is het een bizarre tijd!

Ons leven speelt zich momenteel voornamelijk af in huis. We maken af en toe een ommetje in de
buurt of we doen een boodschap.
Alle dingen die zo gewoon voor ons waren, zijn ineens niet meer vanzelfsprekend.

Zoals U weet mogen er tot 1 september 2020 geen evenementen meer plaatsvinden.
We weten dat deze beslissing is genomen in het belang van onze gezondheid. Iets belangrijkers dan dat, is er niet.

Daarom hebben wij als organisatie besloten dat de voorgestelde verplaatsing van het Ladies Event in september ook niet haalbaar is.
Het nieuwe “ gewoon”, 1,5 m afstand van elkaar maakt het onmogelijk.
Het Ladies Event zal daarom niet meer plaatsvinden in 2020.

We hopen dan ook dat wij het evenement op een ander moment door kunnen laten gaan. Wanneer is nu niet duidelijk. We kunnen dan ook niets anders doen dan positief blijven en onze blik op de toekomst richten.

Zonder jullie medewerking zou het organiseren van het Ladies Event onmogelijk zijn.
We hopen dat we op jullie steun mogen blijven rekenen en gaan jullie zeker op de hoogte houden van de diverse stappen die we als organisatie zullen gaan maken.

Hebben jullie nog toegangskaarten neem dan contact op via info@dekersepit.nl
We houden jullie ook graag op de hoogte via de website: www.dekersepit.nl

We wensen jullie alle goeds, ook voor jullie familie en vrienden. Houd elkaar in de gaten en blijf
gezond.

Namens Organisatie Ladies Event
Vereniging de Kersepit